Keyboxy

Někteří ubytovatelé ukládají klíče od svých bytů do mrtvých schránek (tzv. keyboxů), aby ušetřili další část svých nákladů. Díky takto uloženým klíčům nemusí být při předávání klíčů ubytovaným fyzicky přítomni. Keyboxy jsou většinou umisťovány ve veřejně přístupném prostoru, na sloupech veřejného osvětlení, na zábradlí, plotech, mřížích sklepních prostor a velmi často i na hromosvodech.

MRTVÉ SCHRÁNKY NA KLÍČE

Ve většině případů se jedná o nelegální a na černo umístěné objekty, které navíc v mnoha případech současně ničí fasády historických domů.

 1. Jak postupovat – zkuste to po dobrém
 2. Jaké jsou povinnosti ubytovatele?
 3. Jak to bude pravděpodobně probíhat?
bezohlednost pronajímatelů

Jak postupovat?

 • V případě, že najdete ve vašem domě nebo okolí umístěný keybox, je třeba nejprve zjistit, komu daný prostor patří, abyste věděli, na koho se obrátit a s kým celou záležitost řešit.
 • Nejprve zajistěte obrazovou dokumentaci, vyfoťte místo, kde je daný keybox umístěný. Následně se obraťte na vlastníka nemovitosti.

NA SLOUPECH VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ (VO):

 • Zde je situace nejsnazší, neboť každý sloup má své identifikační číslo (kovový štítek s několika číslicemi) a centrálně se o sloupy VO stará společnost Technologie hlavního města Prahy, která je i schopná konkrétní keybox odstranit. Operátorka se bude chtít identifikaci a následně označení konkrétního sloupu VO z kovového štítku na sloupu. Zbytek zajistí společnost. Technologie hlavního města Prahy – telefon: 800 40 40 60.

NA „VAŠEM“ DOMĚ/PLOTĚ/SLOUPKU:

 • Pokud jste přímo vlastníkem nemovitosti, můžete keybox odstranit sami
 • Pokud je nemovitost spravována SVJ, kontaktujte výbor SVJ či předsedu/předsedkyni SVJ. Obvykle stanovy obsahují zákaz úpravy vzhledu domu, což je dostačující argument.

VE VEŘEJNÉM PROSTORU

ve veřejném prostoru (zábradlí, sloupky, domy ve vlastnictví hl. m. Prahy ve správě konkrétní městské části): zde je možné kontaktovat TSK.

 • Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) e-mail: pavel.horak@tsk-praha.cz
  telefon: 257 015 111
 • ÚŘAD MČ PRAHA 1 Oddělení kontroly MČ Praha 1
  Lucie Brychová – referent
  Vodičkova 18, 115 68  Praha 1
  e-mail: lucie.brychova@praha1.cz
  telefon: 221 097 476

Jaké jsou povinnosti ubytovatele

 • Nezneužívat cizí majetek, jako jsou společné prostory domu, sloupy veřejného osvětlení, hromosvody, zábradlí, mříže a jiné části ve veřejném prostoru.

JAK STANDARDNĚ PROBÍHÁ PROCES?

 • V případě, pokud je nutné kontaktovat některé z výše uvedených institucí, neváhejte odstranění keyboxu urgovat.