Search

Poradna

Potřebujete poradit? Zavolejte nám nebo pošlete váš dotaz, popiště problém a zanechte na sebe kontakt. Budeme se snažit vám pomoci. Na oplátku budeme rádi, když se zaregistrujete k odběru našeho newsletteru.

FAQ – aneb často kladené otázky

 • Jak se bránit nepřizpůsobivým nájemníkům, i krátkodobým?

  V případě, že nájemce bytu i přes předešlé výstrahy odmítá respektovat stanovená domovní pravidla (např. soustavně narušuje noční klid, znečišťuje společné prostory apod.), pak primárně doporučujeme obrátit se s písemnou výzvou na řešení situace přímo na osobu pronajímatele – vlastníka pronajímané bytové jednotky. Vlastník jednotky je za osoby, kterým jednotku pronajímá vždy odpovědný, neboť dle § 1176 zák. č. 89/2012 Sb. platí, že vlastník jednotky je povinen zajistit, aby se osoby, kterým umožnil přístup do domu nebo bytu (tedy včetně osob nájemců), řídily pravidly pro správu domu a pro užívání společných částí.

  Celá situace by tak měla být vždy aktivně řešena prostřednictvím vlastníka, který byl na nevhodné chování svého nájemce upozorněn. Vlastníci jednotek mohou následně vůči nájemcům uplatňovat různé sankční instrumenty (dle uzavřené nájemní smlouvy např. výpověď z nájmu) k vymožení jejich povinností (tedy včetně povinnosti řádně respektovat stanovená domovní pravidla). V případě, pokud by se však vlastník jednotky stavěl k řešení situace pasivně, pak je možné rovněž uvažovat i o případném uplatnění sankcí vůči jeho osobě. Takové sankce bývají často zapracovány přímo do stanov, popř. domovního řádu SVJ, ale vyplývají i ze zákona a v konečném důsledku mohou vést až k nucenému prodeji dané jednotky. Je však třeba přiznat, že jsme se zatím nesetkali s případem, kdy by byla vlastníkovi jednotka skutečně nuceně prodána.

 • Dobrý den, existuje prosím někde vzor na vytýkací dopis kvůli porušování domácího řádu problémovému sousedovi?

  Vzor bohužel neexistuje, ale výzva by měla být zejména přehledná. Níže uvádím body, které by měla obsahovat:

  •   oslovení

  •   popsání skutkového stavu (čeho se vlastník dopouští)

  •   které ustanovení domovního řádu porušuje

  •   jaká sankce mu za jednání dle domovního řádu hrozí

  •   jaké kroky podniknete, pokud v jednání bude vlastník pokračovat

  Výzvu zašlete vlastníku doporučeně s dodejkou, ať máte potvrzení, že mu byla doručena.  Zaslaná výzva lze následně použít jako důkaz v případném soudním řízení.

 • Můžeme mít v kabině výtahu kameru?

  Pořizováním kamerového záznamu je v zásadě zasahováno do soukromí osob pohybujících se v monitorovaném prostoru. Oblast ochrany soukromí každého jednotlivce se neváže pouze na vnitřní prostory jeho bytu, ale i na prostory, kterými daný jedinec musí nezbytně procházet, aby mohl vstoupit do vlastního obydlí nebo ho opustit. Sledování prostor, jako jsou (mimo jiné) výtahy, do soukromí většinou zasahuje v přiměřené míře a z hlediska zásad účelného a přiměřeného zpracování údajů nevyvolává zásadní problémy. Pro umístění kamery do kabiny výtahu tedy stačí, rozhodne-li o tom shromáždění svým usnesením. Nestanoví-li stanovy pro přijetí usnesení jinak, stačí pro přijetí takového usnesení prostá většina přítomných členů. Je třeba dát nicméně pozor na přesné umístění kamery v kabině, aby nebyl monitorován prostor, ve kterém by pořizování záznamu bylo podmíněno souhlasem dotčeného obyvatele domu (např. vchod do bytu), případně je nutné si vyžádat souhlas dotčené osoby. Rovněž bychom doporučili omezit dobu uchovávání záznamu (7, max. 14 dnů). Dále je nutné obyvatele domu o provozu kamerového systému ve výtahu informovat, a to zejména umístěním informačních tabulek u vstupů do kabiny výtahu.

Kdo vám poradí?

Myslíme to vážně, máme v našich řadách odborníky na danou problematiku

Mgr. Jan Eisenreich

Odborník na bytové právo

je právník, který se specializuje na problematiku SVJ, obchodního práva a práva nemovitostí. Je vedoucí právník na portálu SVJ právník.cz a spolupracuje s portálem Změna stanov.cz.

Nenašli jste odpověď na svůj problém?

Trápí Vás něco s čím si nevíte rady? Ptejte se, pomůžeme Vám

Právní poradna

Zde najdete několik věcí, které vám mohou pomoci a opírají se o právní řád.

Tuto sekci pro vás připravujeme

Zde najdete několik věcí, které vám mohou pomoci a opírají se o právní řád. 

Zde budou sobory ke stažení

 • Zde najdete několik věcí, které vám mohou pomoci a opírají se o právní řád.
 • Zde najdete několik věcí, které vám mohou pomoci a opírají se o právní řád.

Zde budou sobory ke stažení

Tuto sekci pro vás připravujeme

Zde najdete několik věcí, které vám mohou pomoci a opírají se o právní řád.

 • Zde najdete několik věcí, které vám mohou pomoci a opírají se o právní řád. 
 • Zde najdete několik věcí, které vám mohou pomoci a opírají se o právní řád.

Zde budou soubory ke stažení

Ke stažení (připravujeme)

Dokumenty, které se můžou hodit, stáhněte a používejte dle libosti