Search

Náš cíl

MČ Praha 1 a VPVC si kladou za cíl řešit problematiku krátkodobého ubytování v bytech a další témata související s vylidňováním centra Prahy. Nejen na Praze 1 jednáme s úředníky, politiky a dalšími odborníky a hledáme cesty zejména ke kvalitnímu systému kontroly a vymahatelnosti. Nejvíce nás zajímá, aby při vymáhání současných zákonů i připomínkování nových bylo zaručeno právo občanů v klidu bydlet ve svých bytech.

NÁVRH ŘEŠENÍ

Vymáhání současných zákonů

Vymáhání současných zákonů je cesta, kterou prosazujeme, i když je to běh na dlouhou trať s nejistým koncem. Přesto ji podporujeme a věnujeme jí nemalou energii. V současné době se opíráme zejména o stavební a živnostenský zákon, kontrolu kolaudace a provozovny, nakládání s odpady, hygienické parametry a další.

Nový zákon

Abychom se mohli co nejdříve v klidu vyspat, sledujeme také vývoj parciálních zákonných návrhů i komplexní návrh nového zákona. Snažíme se být ve hře, připomínkovat a chránit zájmy nás, kteří vše prožíváme na vlastní kůži. Je třeba nastavit pravidla, paralelně s vymáháním současných zákonů, které nepodceňujeme. Níže uvádíme teze, které jsou pro nás zásadní v řešení problematiky krátkodobého ubytování v bytech.


Poslední aktuality

Proto chceme

  • PRAVOMOCE OBCI Aby obec měla právo rozhodnout si, zda Airbnb na svém území chce, a mohla ve vybrané/inkriminované /nejvíce postižené lokalitě nepovolit nebo zakázat a zamezit tak vylidňování našeho města a vytěsňování trvale žijících obyvatel.
  • NASTAVIT PRAVIDLA Celkově nastavit taková pravidla, která bude nutné dodržovat. I hotely se musí držet velmi přísných pravidel a norem. Není důvod, aby krátkodobé ubytování v bytech mělo výjimku. To vše s ohledem na současné negativní zkušenosti. (Hluk, nepořádek, ztráta bezpečí, nekomunikace, bezpečnostní rizika).
  • MÍT PŘEHLED Nechceme vymýšlet vymyšlené, vycházíme ze zahraničních zkušeností – chceme zavést licenční systém a registrační čísla pro ubytovatele. S touto povinností získat přehled a evidenci, kolik takových bytů vůbec v našem městě je. A zamezit tak šedé zóně. Každá žádost by pak byla posuzována s ohledem na lokalitu a zkušenost.
  • POVINNOSTI A SYSTÉM KONTROLY Chceme spravedlivý systém. Při nedodržování pravidel zaručit, aby měla obec zákonné páky na ubytovatele i na platformy, a to ve formě vysokých pokut a možnosti odebrat licenci. Tyto povinnosti tvrdě vymáhat, podobně jako v Barceloně, jen tak bude situace konečně brána vážně.
  • SDÍLENÉ UBYTOVÁNÍ Vrátit sdílené ubytování k jeho původnímu účelu – mám v bytě, kde bydlím, volný pokoj, tak jej mohu s někým sdílet, zodpovídám za něj.

VÝBOR PROTI VYLIDŇOVÁNÍ CENTRA A PRO PODPORU KOMUNITNÍHO ŽIVOTA

Co chceme vs. co nechceme

Co chceme

Klidný spánek

Chceme se prostě v klidu vyspat. Chceme si v létě bez obav otevřít okno a v klidu spát.

Komunitu & pospolitost

Často se zde známe, potkáváme se a už nás není bohužel mnoho. Oceňujeme kvalitní školky a školy.  Je tu pestrá nabídka aktivit pro děti i seniory, množství komunitních center, krásné zahrady a hřiště. Chceme si zajít do obchodu, nakoupit si u svého pekaře či řezníka. Chceme si zajít do restaurace s dostupnými cenami.

Slušné turisty

Přejeme si slušné turisty. Není turista jako turista, jsou mezi nimi slušní lidé a těch si vážíme. Chceme k nám residentům ohleduplné turisty, které zajímá krása našeho města. Takové Praha potřebuje.

Plnohodnotný domov

Chceme bydlet ve svých bytech a nebát se. Chceme se v okolí bydliště cítit bezpečně. Chceme zkrátka v klidu žít ve svém bytě.

Vymahatelnost a systém kontroly

Zákony, změny, úpravy… to je vše příslib do budoucna. Co nás ale zajímá nejvíce je vymahatelnost. Když v noci budeme spát a ve dvě ráno budou opici křičet z oken, když bude někdo ničit společné části domu, když se ve vlastních domech budeme bát, jak nás zákon ochrání.

Evidenci a pravidla

Evidence je základ, bez toho se nepohneme. Poplatky městu a placení daní je prospěšné pro stát, nám to moc v ničem nepomůže. Voláme po pravidlech a možnostech se bránit, které nám pomohou dostát základních práv na klidný spánek a plnohodnotný život. Chceme mít jasnou podporu, jak od státu, města i od bezpečnostních složek. Chceme, aby rezidenti byli na prvním místě.

Co nechceme

Hluk

Nechceme už co tři dny usměrňovat hlučné party turistů. Nechceme být součástí rozluček se svobodou a alkoholových pitek až do rána a neustále se kvůli tomu nevyspat. Nechceme slyšet kufry na kolečkách a třískání dveřmi mnohokrát za noc.

Vylidňování města

Nechceme už ztrácet své sousedy a vazby. Nechceme zvyšující se nájmy vedoucí k vystěhovávání těch, kteří Prahu mají za svůj domov. Nechceme na každém rohu směnárnu nebo obchod s matrjoškami. Nechceme předražené restaurace.

Nepořádek, laciný overturistmus a rozlučky se svobodou

Nechceme tu časté rozlučky se svobodou mužů v oblečcích Sněhurky a sedmi trpaslíků, které vypadají humorně, ale ne když v tom žijeme na vlastní kůži. Nechceme potkávat alkoturisty a neustále řešit vajgly a nepořádek kolem přeplněných popelnic.

Strach ve vlastním domě

Nechceme neustále řešit, jestli ten, koho zrovna potkáme v domě, tam má co pohledávat. Nechceme otvírat turistům, kteří si zapomněli klíče. Nechceme se bát vyjít na chodbu mezi alkoholem posilněné turisty. Nechce se bát, že při případné evakuaci budou po domě pobíhat zmatení turisté a překážet hasičům.

Bezohlednost vůči rezidentům, šedou zónu

Nechceme ubytovatele, kteří s námi nekomunikují, žijí v zahraničí a zajímá je jen výdělek. Nechceme neustále volat policii a řešit situaci sami, protože se o nás stát nedovede postarat. Chceme legislativu, která bude držet krok s inovacemi. Nechceme být donuceni se odstěhovat z důvodu únavy a demotivace.

Jako Výbor jsme současně členem: Pracovní skupiny k regulaci sdíleného ubytování MMR, Komise Rady hl. m. Prahy pro poskytování krátkodobých ubytovacích služeb MHMP