Místa pro sousedská setkávání

Přinášíme vám základní přehled míst, spolků či kulturních zařízení, kde v naší městské části můžete své sousedy poznávat, ať už spadáte do jakékoliv věkové kategorie. – Více tipů a aktuální informace o provozní době či případných uzavírkách naleznete na internetových stránkách MČ Praha 1.

YMCA

Rodinné centrum YMCA

Rodinné centrum YMCA sídlí v Haštalské ulici a je přímým nástupcem prvního mateřského centra v ČR vůbec. Nabízí komplexní služby pro rodiny s malými dětmi a útulné místo k setkávání. K dispozici je široká škála aktivit, ať už se jedná o hernu, předškolní skupinu Sovička či letní dětské tábory. Dále se tu pořádají výtvarné, vzdělávací a pohybové kurzy, kterých se mohou účastnit i dospělí. Lidé v tíživých situacích pak mohou využít zdejší kvalitní odborné poradenství.

Odkaz: https://www.rodinne-centrum-ymca.cz/

Karlův most

Sdružení výtvarníků Karlova mostu

Přemýšleli jste o tom, kdo pečuje o zachování tradiční atmosféry na Karlově mostě? Z pověření Prahy 1 to dělá právě Sdružení výtvarníků Karlova mostu. Spolek dohlíží na to, aby se zde v rozumné míře prodával vhodný sortiment a nabízely vkusné a kvalitní služby, a jedna z nejznámějších českých památek si tak zachovala svůj genius loci. Část výdělku se navíc vrací zpět do rozvoje Karlova mostu, protože výtvarníci se skládají na obnovu výzdoby, ochranu a zabezpečení stavby.

Odkaz: https://www.karluvmost.cz/

Kozí spolek

Kozí spolek

Svou skupinu příznivců si našlo i jedinečné náměstíčko známé jako Kozí plácek. Lidé ze sousedství zde založili Kozí spolek, pod jehož hlavičkou pořádají pestrá setkání doprovázená hudbou, výtvarným uměním i kulinářskými počiny. V přátelské, neformální atmosféře si zde mohou kolemjdoucí i staří známí užít tematické akce spolku, jako jsou Lovecká sezona, Jahodové reggae a Aprílové rendez-vous.

Odkaz: https://www.kozispolek.cz/

Foto: Nora Barnhart

Spolek včelařů Hradčanské včely

Hradčanské včely

Že dobrý med musí být z venkova? Nemusí! Med Hradčanských včel již třikrát za sebou zvítězil v soutěži o nejlepší med v ČR. Mimo samotný chov včel spolek usiluje o ochranu životního prostředí a zachování biodiverzity městského centra. Pořádá řadu komunitních akcí, např. orientační běh „Od úlů k úlům“ nebo oslavy Třešňového dne, projekce a společná posezení. Při těchto příležitostech se lidé mohou o péči o včely nejen dozvědět, ale také si ji sami vyzkoušet – při pěstování vztahu k přírodě je praktická zkušenost k nezaplacení.

Odkaz: http://www.hradcanskevcely.cz/

Spolek přátel Petrské čtvrti

V architektonicky bohaté části Nového Města působí Spolek přátel Petrské čtvrti. Podílí se na řadě společenských akcí a pomáhá udržovat přehled o službách a podnicích v sousedství. Vhled do místního života poskytuje občasník Petrské listy, v němž se lze dočíst o místních osobnostech i zajímavých historických reáliích. Zimní svátky spolek oslavuje Adventním zpíváním na Petrském náměstí, v teplých měsících si pak návštěvníci mohou užít Hudební Petrské léto v Parku Lannova.

Odkaz: https://www.petrskactvrt.cz/news.php

Spolek občanů a přátel Malé Strany a Hradčan

Členové tohoto sdružení pečují o občanský a kulturní život na Malé Straně a Hradčanech. Spolek pravidelně organizuje oblíbená společenská setkání, jako jsou Malostranské čarodějnice nebo Malostranské masopustní veselí. Kromě toho je spolehlivým zdrojem informací o dalších akcích a činnosti tradičních místních podniků. Jeho sídlo naleznete na Malostranském náměstí. Spolek také nedávno oslavil již 30. narozeniny!

Odkaz: https://sopmsh.estranky.cz

Sbor dobrovolných hasičů Praha

Sbor dobrovolných hasičů Praha 1

I v rozvinutém centru metropole může dojít k nepředvídaným situacím, při nichž profesionálové potřebují pomocnou ruku. Pro tyto případy má Praha 1 vlastní Sbor dobrovolných hasičů, kteří vlastními silami vybudovali dodatečnou ochranu centra proti povodním či jiným pohromám. Pro setkání s hasiči naštěstí lidé nemusí čekat na ostrou akci – členové spolku je rádi přivítají na tradičním Hasičském bálu, Dni dobrovolných hasičů nebo Dnech mladých hasičů.

Odkaz: http://hasicipraha1.cz/

Komunitní centrum Kampa

Komunitní centrum Kampa

Rozvoji převážně Malé Strany se věnuje Komunitní centrum Kampa, které letos slaví 15 let od svého založení. Na své si v něm přijdou malí i velcí – pro děti jsou zde mj. kroužky, kurzy nebo mateřské centrum, kde mohou společně trávit čas i s rodiči. Starší návštěvníci zase ocení pravidelné filmové večery, workshopy, divadla a další kulturní akce. Mimo to se spolek aktivně zasazuje o ochranu životního prostředí v okolí.

Odkaz: http://www.kckampa.eu/

Projekt Kampa Nula

KampaNula

Projekt KampaNula se věnuje rozvoji občanské společnosti a dobročinných aktivit na Praze 1. S podporou Malostranských novin a Staroměstských novin pomáhá zdravotně i jinak postiženým občanům, podporuje charitativní akce a chrání historické dědictví v centru Prahy. K hlavním akcím spolku patří benefiční Prostřené stoly na Malostranském náměstí, prodává také trička a drobné předměty, z nichž jde výtěžek na dobročinné účely.

Odkaz: https://www.facebook.com/kampanula

Klub Šatlava

Již od roku 2016 se členové a přátelé nejen malostranských spolků scházejí v Klubu Šatlava. Za tu dobu se Šatlava stala místem, které spojuje aktivní lidi z místní komunity a umožňuje rozvoj občanské společnosti v duchu staropražské kultury. V klubu se běžně konají hudební vystoupení z široké palety žánrů, jež dokreslují charakteristickou atmosféru Malé Strany.

Odkaz: https://www.facebook.com/satlava.praha1/