Search

Výbor

VÝBOR PROTI VYLIDŇOVÁNÍ CENTRA A PRO PODPORU KOMUNITNÍHO ŽIVOTA

Historicky první VÝBOR PROTI VYLIDŇOVÁNÍ CENTRA A PRO PODPORU KOMUNITNÍHO ŽIVOTA funguje od března 2020. Výbor je skupina složená z politiků, komunálních politiků, právníků a občanské iniciativy. Všechny spojuje stejný zájem, žijí v problematice krátkodobého ubytování v bytech na vlastní kůži.  Chtějí upozornit, že krátkodobé ubytování v bytech je společenský problém s negativními dopady na okolí a život ve městě. A chtějí to řešit.

Z bytů pro bydlení se staly byty pro byznys

Na počátku byla dobrá myšlenka „sdíleného“ ubytování. Nabídnete svůj pokoj nebo celý byt někomu, když v něm zrovna nejste. Na omezenou dobu, s tím, že Vám záleží na tom, aby se z něj nestala kůlnička na dříví.

Z myšlenky sdíleného ubytování se stal tvrdý byznys. Byty jsou skupovány jako byty investiční a provozovány bez kontroly a pravidel. Bezohledně.
Tento problém není dlouho řešen a vygradoval. Vede k vylidňování centra a negativně ovlivňuje životy starousedlíků. Rodiny s dětmi, senioři, mladí lidé, kteří se rozhodli žít v centru, jsou nuceni žít v nedůstojných podmínkách bez možnosti se bránit.

Město ztrácí svůj bytový fond, zvedají se ceny bytů, mění se okolí, služby i atmosféra. Problém prohlubuje to, že nadnárodní platformy, které se na provozování ubytovacích služeb podílí coby zprostředkovatelé, nemají vůli sdílet s orgány státní správy ani samosprávy žádná data a není tak možné ani zjistit, kolik bytů je takto využíváno a kde jsou umístěny. Tedy nelze ani trasovat Koronavirovou infekci a to může mít fatální následky.

A jak to celé začalo?

Situace na našem dvoře, kde bydlím, se naprosto vymkla kontrole. Ze tří domů jsou dva poskytovány na krátkodobé ubytování. V loňském létě se tu střídalo co tři dny až 80 lidí. Máme tu i ubytovnu ve sklepních prostorách bez světla a s mnoha postelemi. Sedm let jsem křičela z okna a nikam to nevedlo.

Dovedete si představit, co udělá tolik lidí večer, když si pustí hudbu, baví se a křičí, když se připravují na tah? Akustika dvorního traktu je krutá. Nemám nic proti zábavě, ale tohle se v rezidenční čtvrti prostě nedá přežít. Zkrátka se nevyspíte. A v tom všem vyrůstají naše děti, mezi opilci, kteří se sem jezdí loučit se svobodou. A není to jen hluk, jde i o nepořádek, ničení majetku atd. Proto jsem iniciovala vznik Výboru proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života.

Vnímám nás jako takové garanty toho, že až budou zákony pozměňovány, budeme těmi, kteří kladou důraz na důležité, kteří v tomto mají co říct, kterých je třeba se ptát, protože v tom žijí. Požadujeme férovost rezident vs. podnikatel, kteří v tomto případě proti sobě bohužel stojí. Doposud je v této problematice rezident na posledním místě a ubytovateli na obtíž.

Výbor razí dvě paralelní cesty, které zde popisujeme. Nejvíce nás ale zajímá, aby při vymáhání současných zákonů i připomínkování nových bylo zaručeno právo občanů v klidu bydlet ve svých bytech. Je třeba využít tu tlustou koronavirovou čáru, která změnila vše nezměnitelné, naše životy, plány, mysl i hodnoty, a konečně s tím něco udělat.

Máme Prahu 1 rádi, držme si palce!

Bronislava Sitár Baboráková, DiS. předsedkyně výboru

ČLENOVÉ VÝBORU

Zde najdete úplný seznam členů Výboru proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života

woman_avatar

Gabriela Bejrová

Sekretariát výboru

Číst více
woman_avatar

Bronislava Sitár Baboráková, DiS.

Předsedkyně výboru

Číst více
man_avatar

Ing. Michal Caban

Místopředseda

Číst více
man_avatar

Mgr. Jan Eisenreich

Číst více
woman_avatar

Mgr. Eva Holá, PhD

Číst více
man_avatar

Mgr. Filip Kračman

Číst více
man_avatar

Ing. Petr Městecký

Číst více
man_avatar

Mgr. Pavel Nazarský

Číst více
man_avatar

Mgr. Petr Scholz

Číst více
man_avatar

Jan Wolf

Číst více

Jako Výbor jsme současně členem:

Pracovní skupiny k regulaci sdíleného ubytování MMR, Komise Rady hl. m. Prahy pro poskytování krátkodobých ubytovacích služeb MHMP.