Hluk

„ŘVALI AŽ DO RÁNA A V DOMĚ PO NICH ZBYLA SPOUŠŤ. MY JSME SE VŮBEC NEVYSPALI. JEJICH KÁMOŠ SE LOUČIL SE SVOBODOU V BYTĚ, VE KTERÉM JEŠTĚ PŘED PÁR LETY BYDLEL NÁŠ SOUSED S RODINOU. TEĎ SE JICH DO NĚJ NACPALO OSM. NAŠE DĚTI SE PTALY, PROČ PO CHODBĚ CHODÍ CHLAP V TANGÁCH.“ ŘEKL JIM O TOM JEJICH UBYTOVATEL?“

Obecný popis problému

Ve vašem domě jsou v bytech pro bydlení ubytováváni turisté, kteří svým chováním narušují vaše klidné bydlení nad míru obvyklou. Zasahují tak do práva ostatních vlastníků bytů. Ruší Vás například hlasitou hudbou, křikem nebo dalšími hlučnými projevy.

 1. Jak postupovat
 2. Co když to nejde po dobrém
 3. Jak standardně probíhá proces?
 4. Jaké má povinnosti vlastník?
hluk

Jak postupovat?

Tip Situaci je možné řešit, i když už obtěžování nadměrným hlukem skončilo.

RUŠENÍ NOČNÍHO KLIDU

Jistě jste si prošli tím, že jste se snažili situaci řešit po dobrém. Vstávali jste z postele, zvonili jste na hlučné turisty, snažili se dohodnout, vysvětlit, jak je pro vás obtížné hluk tolerovat, když jen chcete v klidu spát, protože máte své povinnosti. To se opakovalo stále dokola a nikam to nevedlo.

Jak máte tedy postupovat například v případě hlasité hudby nebo křiku v nočních hodinách, když turisté nerespektují noční klid mezi 22.00 a 6.00 hodin? Není s kým se dohodnout a na koho se obrátit?

Volejte Policii
 • V PŘÍPADĚ OHROŽENÍ ŽIVOTA VOLEJTE LINKU 112
 • Volejte „Opletalku“
  Domluvili jsme pro vás s panem ředitelem Bc. Miroslavem Stejskalem přímou linku na Ředitelství MP Praha 1, určenou pro problematiku krátkodobého ubytování na Praze 1 v Opletalově ulici číslo:
  +420 222 025 191 nebo +420 222 025 193 (pozor jedná se o placenou linku).
  • Tato čísla jsou pro řešení této problematiky preferenční a budete na nich komunikovat přímo s příslušným dozorčím služebny. 
 • Nebo volejte Městskou policii na linku 156
 • Případně se obraťte na tísňovou linku Policie ČR 158.
Zdokumentujte situaci jako případný důkaz pro polici
 • Pořiďte zvukový nebo obrazový záznam, který následně využijete jako dokumentaci a dokladování situace POUZE pro policii (městskou nebo státní). Poslouží to jako podstatné vodítko při řešení problémů, neboť se může stát, že pro časovou prodlevu po příjezdu hlídky je v bytě momentálně klid a hlídka strážníků či policistů tam v takovém případě nemá přímo důvod zakročit.
 • Záznam můžete pořídit v souladu s § 14 občanského zákoníku
 • Tento záznam si uchovejte jako možný důkaz pro případné správní řízení. Na tomto správním řízení je možné tento důkaz předložit, a to jak pro potřeby správního orgánu, tak pro potřebu majitele bytu, aby viděl, že skutečně v dané době docházelo k rušení nočního klidu. Stejně tak lze nahrát např.  hluk, který tvoří skupinka turistů stojících ve vnitrobloku na dvoře z důvodu kouření nebo vyhazování odpadů mimo popelnice. U tohoto důkazu je vždy důležité prokazovat, ze kterého pronajímaného bytu tyto osoby v danou dobu byly. 
Umožněte strážníkům vstup do budovy
 • Je třeba ukázat jim, o který byt se jedná, případně sdělit, kdo je nájemcem bytu. V případě narušování občanského soužití v bytové jednotce nelze využít násilného vstupu ani do bytové jednotky ani do domu, pokud někdo z oprávněných majitelů nebo nájemníků byt neotevře.

CO KDYŽ TO NEJDE PO DOBRÉM

 • Jakmile dorazí hlídka na místo, nejprve zjistí, jaký je stav, posoudí, zda se jedná o protiprávní jednání a snaží se celou situaci zklidnit. Věc buď vyřeší na místě, nebo oznámí správnímu orgánu.
 • Důležité je umožnit strážníkům vstup do budovy, ukázat jim, o který byt se jedná, případně sdělit, kdo je nájemcem bytu. V případě narušování veřejného pořádku (rušení nočního klidu) v bytové jednotce nelze využít násilného vstupu ani do bytové jednotky ani do domu, pokud někdo z oprávněných majitelů nebo nájemníků byt neotevře. To ale může prověřit cizinecká policie.
 • Policie by měla celou situaci následně oznámit Úřadu městské části Praha 1, který zajistí postih vlastníka dotčeného bytu.

JAK STANDARDNĚ PROBÍHÁ PROCES?

V obvyklých případech to vypadá následnovně
 • Městská policie, v případě, že situaci vyhodnotí jako rušení nočního klidu sepíše záznam o řešení problematiky v rámci krátkodobého ubytování. Následně informace může být předána správnímu orgánu ve vztahu k majiteli bytu.  
 • Správní orgán MČ Praha 1 pak záležitost posoudí a případně vůči němu zahájí správní řízení.  
 • V případě, že při příjezdu policie nebude stav takový, aby bylo možné řešit rušení nočního klidu nebo narušování občanského soužití a neexistuje ani žádný dodatečný důkaz, nebude informace zaznamenána písemnou formou. Hlídka situaci posoudí a správnímu orgánu nic neposílá, není na to opora v zákoně. Případně nás o takové situaci prosím informujte.
 • Správní orgán si Vás může předvolat jako svědka ve správním (přestupkovém) řízení, kde kromě svědectví je třeba uplatnit i pořízený záznam.  
 • V krajním případě, pokud se situace opakuje, s majitelem není dohoda, máte dostatek důkazů a oporu v Policii, tedy záznamy. SVJ mohou na vlastníka bytu podat občansko-správní žalobu.

Nadměrný denní hluk

 • Zmínit můžeme například troubení, túrování motorů, hlasitou hudbu, veškerý hluk překračující míru obvyklou v daném místě.
 • Zdokumentujte situaci Natočte hlasitý projev a přijďte fotografii auta, SPZ, apod.
 • Volejte Městskou policii – linka 156 Hlídka na místě celou situaci posoudí a zhodnotí, zda byla překročena míra obvyklá. Troubení je posuzováno podle § 31 zákona o provozu na pozemních komunikacích 361/2000 Sb. Neoprávněné užití klaksonu je porušení zákona a je klasifikovatelné jako přestupek. Dotyčnému hrozí bloková pokuta do 2 000 Kč nebo pokuta ve správním řízení v rozmezí 1 500 až 2 500 Kč.

JAKÉ MÁ POVINNOSTI POSKYTOVATEL UBYTOVÁNÍ

 • Majitel nebo uživatel bytu je povinen seznámit své hosty s domovním řádem a obvyklým chodem domu. Hosté jsou zase povinni pravidla dodržovat. Přesto je příliš časté, že majitelé a nájemníci sousedních bytů si stěžují na omezení svých práv nerušeně užívat svůj byt nebo na nedodržování pravidel ve společných prostorech domu.
 • Právo nebýt ve svém bytě rušen vyplývá primárně z povinnosti vlastníka nemovitosti zdržet se všeho, co působí, že hluk, otřesy nebo jiné podobné účinky vnikají na nemovitost jiného vlastníka v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání nemovitosti (§ 1013 zákona č. 89/2012 Sb.).
 • Blíže jsou pak použitelná pravidla bytového spoluvlastnictví upravená v občanském zákoníku. Vlastníci jednotek mají povinnost neztěžovat sousedům jejich právo svobodně spravovat a výlučně užívat svůj byt (§ 1175 zákona č. 89/2012 Sb.).
 • Majitel bytu má povinnost zajistit dodržování pravidel pro užívání společných částí domu osobami, kterým umožnil do bytu přístup (§ 1176 zákona č. 89/2012 Sb.). Majitel je tedy zodpovědný za to, že jeho hosté a nájemníci dodržují domovní řád.

ZDROJ: www.iure.org