4. 7. 2020 / 

Praha 1

Zápis ze setkání se zástupci SVJ, výrobních firem a Městské části Praha 1 na téma granty na výměnu rádio-vodoměrů

Dne 22.6.2020 přišlo přes 80 zástupců SVJ, kteří vyslechli úvodní slovo pana radního MUDr. Votočka, který přítomným poděkoval za jejich čas a trpělivost s tímto grantem, který přizpůsobujeme potřebám jednotlivých domů. Přítomným vysvětlil, že osadit řádově 3500 radio vodoměrů ve více než 150 bytových domech vyžaduje nutnou dávku trpělivosti a  znamená zodpovědět a vyřešit mnoho dotazů.

Cílem setkání ze strany MČ Praha 1 bylo ověřit zejména počty vodoměrů a jejich typ, aby bylo možné vyhlásit výběrové řízení s daným typem radio vodoměru a uceleným počtem. A zároveň  zodpovědět technické dotazy žadatelů o grant, kvůli čemuž jsme pozvali i tři největší výrobce v ČR a dostavili se zástupci firmy Enbra, a.s. a firmy ista Česká republika s.r.o.. Následovaly dotazy žadatelů, které zde uvádíme chronologicky, kromě opakujících se:

 • Můžeme si dát vodoměry podle naší specifikace, i když je nevyberete?

Pan Radní Votoček odpověděl: Ano, v tomto případě vám uhradíme stejný finanční podíl,  který vysoutěžíme, neboť se na to radnice rozhodla vyčlenit prostředky ze zrušeného grantu na otisky prstů. Uspokojeni budou tedy všichni žadatelé.

 • Proč jste sem pozvali jen tyto dvě firmy?

Abychom vám mohli zodpovědět konkrétní technické dotazy včetně způsobů odečtů, momentálních možností. Pan radní doplnil, že to v žádném případě neznamená, že budou tito vybráni, ale že se budou moci zúčastnit všichni výrobci na trhu.

 • Když budeme mít odečitatelné zařízení a bude připojené na nějaké webové rozhraní – jak to funguje? To musíte mít vy jako firma souhlas GDPR a uděláte si s námi smlouvu? A když to jeden z členů SVJ nepodepíše, tak to celé padá nebo ten člen bude vyjmut?

Vždy se jedná o smluvní vztah SVJ, firmy a třeba správce, podmínkou je GDPR a firma pak komunikuje s oprávněnou osobou, které předáváme hodnoty z vodoměrů. Druhá možnost je vybrat si přístup přes portálové rozhraní a výbor tak bude mít přístup k jednotlivých bytovým jednotkám.

 • Lze si odečty realizovat svépomocí? Protože jsou na trhu firmy, které nabízejí vodoměry i s odpočtovým zařízením, softwarem i odečty. Jak to bude s placením odečítací sady a případně dalšími náklady?  

Obě firmy nabízejí možnost zakoupit si odečtovou sadu, která je softwarově nenáročná a může si každý uživatel (předseda či správce SVJ) udělat odečet za pár minut bez dalších nákladů. V rámci grantu bude uhrazen pouze radio vodoměr s osazením a zpětnou klapkou. Hlavní výhodou radio vodoměru je odečet z „pozadveří“. Samozřejmě existují i dražší možnosti, kdy máte u radio vodoměru ještě umístěný vysílač nebo přímo v radio vodoměru sim kartu, která pak odesílá informace do vzdáleného serveru.

 • Proč neposkytnete SVJ 1000Kč na výměnu vodoměru a o ostatní se nestarat jako námět na zamyšlení s protifakturou? Správná SVJ (nebo ta, která se řídí právními předpisy) si již udělala výměnu ve 2014 a přimlouvala bych se za výjimku nebo ochrannou lhůtu i pro ně a stejně tak i lhůtu do 2021. Ne každý vodoměr je schopen být odečten pro různorodost stavebních stylů a materiálů a v našem domě máme přikázaný typ vodoměru.

Pan radní poděkoval za podnět, protože to je přesně důvod, proč tu jsme. Od stolu můžeme vymýšlet, ale pak se ukáže, že jsme opomněli lepší řešení a hlavně pro nás jsou to podněty, jak to výběrové řízení nastavit. Pan Sýkora ještě technicky doplnil, že přesně pro takový typ výjimky s daným vodoměrem je možnost proplatit adekvátní částku. Co se týká ochranné lhůty, grant nebyl takto postaven, neboť je na výměnu/osazení starých vodoměrů za rádio-vodoměry a proto nelze proplatit ostatním SVJ rok zpětně a rok dopředu adekvátní částku.

 • Podle čeho poznáme, jak velký vodoměr potřebujeme? Jestli někdo z té firmy přijde a zaměří to? My musíme měnit stoupačky na jaře, ale kvůli Covid19 se to posunulo, protože firmy nemohly do bytů a bylo by to možné vyměnit v lednu/únoru 2021.

Vodoměry si vybírat nebudete, protože bychom to nemohli soutěžit s jednotlivými počty. Nám jde o definici jednoho typu s obecným parametrem tak, aby mohl být nainstalován až na výjimky ve všech domech žadatelů. Instalačně chceme jednu firmu, termín leden únor 2021 je možný, proto váš dům můžeme po domluvě zařadit na konec.

 • Uvažovali jste i o technologii, kdy sebere komunikační platforma nějakého poskytovatele napříč celým středem města a za druhé, zda se uvažuje o nějaké obousměrné technologii, protože pokud se někde vyhodnotí nějaký neoprávněný odběr nebo prasklé potrubí, zda se pak s tou vybranou technologií třeba na dálku vodu vypnout.

Děkujeme za tento dotaz, toto dosud nebyl pro nás parametr, naším cílem bylo nainstalovat odečitatelné vodoměry a vyhovovali zákonným předpisům v letech budoucích. Probereme to s kolegyněmi z oddělení veřejných zakázek.

 • Vodoměry je potřeba i kalibrovat, možná jednou za dva roky nebo jak je to časté u konkrétních typů a potom tu kalibraci provádí konkrétní firma, která provedla instalaci? Jaké jsou předběžné náklady?

Termín, který hledáte není kalibrace, ale ověření. V případě bytových vodoměrů platí stejná lhůta pro teplou a studenou vodu, tedy 5 let. Firmy nabízí i metrologické služby a není třeba toto ověření provést u firmy, která vodoměry dodá a nainstaluje. Vodoměry se standardně po pěti letech mění rovnou za nové, neboť cena za ověření je téměř totožná.

 •  Máme asi 6 let nové stoupačky, většina lidí si nechala stavební otvor, ale rekonstruované koupelny některých majitelů jsou za velké peníze. Jak velký má být otvor a co nás čeká, abychom mohli informovat majitele bytů, zda chtějí nebo nechtějí podstoupit tuto akci.

Nejjednodušší varianta je, když už máte vodoměry nainstalované, tedy stavební otvor 30x30cm, kde je ideální přístup na šáhnutí ruky, když to řeknu lidově. Samotná výměna vodoměru, pokud se nemusí upravovat potrubí, ale jen zkontrolovat, vyměnit plomby, povolit šroubení, očistit styčné plochy, utáhnout a celé to zkontrolovat, je akce 15-ti minut. Atypické případy budou řešeny separátně dohodou. Za MČ dodáváme, že grant je na osazení nových radio-vodoměru, nikoli na stavební úpravy.

 •  Jak by fungoval ten mechanismus, kdybychom si sami vybrali výrobce a dodavatele? 

Pan radní informoval, že ten, kdo si vybere vlastní firmu a dodavatele, tak dostane stejnou částku, která bude vysoutěžena pro ostatní. Proto tady dnes jsme, my dnes máme cca 3500 vodoměrů a někdo z vás řekne, že chce peníze a my proto potřebujeme vědět, že nám z celkového počtu mizíte. Neboť tam spousta z vás má požadavky/podmínky a jednu vtipnou za všechny. Jedno SVJ požaduje, aby vítěz nebyl z holdingu Agrofert. My bychom vám následně po ukázání faktury peníze zaslali. Nikdo z přítomných firem není z holdingu.

 •  My máme vodoměry s dálkovým odečtem asi 6 let, zažili jsme nepříjemnou věc, neboť konstruktér, který konstruoval vodoměr použil tu základní mosaz na instalaci, uvnitř vodoměru technika, ale vymysleli si zpětnou klapku proti rázům klapky a sítko, načež ten vodoměr má standartní první sítko na vstupu a z důvodu rozměrových jemné sítko na výstupu. Nečistoty, které vodoměrem prochází tam zůstanou, to je jediné, proč o tom mluvím, abyste na toto mysleli.

Zástupci firem odpověděli, že zpětná klapka se dává na vodoměry, ale je jich několik druhů (pružinová, membránová, atd.) s tím, že převážně jsou plastové a ty se vsazují do vodoměrů do výstupního krčku a voda, když vychází z vodoměru, tak přetlačí ventil zpětné klapky, takže dává průchod nečistotám jako takovým. Dá se to ošetřit na filtrem na patě domu i dalšími způsoby, abyste předešli vpouštění hrubých nečistot do domu. 

 •  Do jaké kategorie prostor domu vodoměr spadá, jako například půda nebo společné prostory nebo je to majetek vlastníka?

Ve společných prostorech je to SVJ.

 •  Pokud máme v domě vlastníky, kteří si nechtějí bourat v bytě, můžeme i tak projekt realizovat? Musí mít tedy všichni majitelé bytů vodoměry?

Můžete, ale není to ekonomicky ideální pro ty, kteří si nenechají nainstalovat, protože se mezi ně bude rozpočítávat rozdíl vody mezi jednotkami s měřením a patním vodoměrem. V praxi to znamená, že když někomu bude prokapávat například WC, jeho vodoměr to nemusí zaznamenat, ale patní zaznamená vše.

 •  Kdysi jsme měli nabídnu od firmy na suchoběžné a mokroběžné vodoměry, jaký to bude? Je tam cenový rozdíl? Jaká je životnost radiového modulu?

Jsou používány oba typy vodoměrů, můžete je zde vidět, jsou nadomítkové i podomítkové (technik ukazuje konkrétní rozdělení vodoměru, kdy část je pod omítkou a část na omítce je měnitelná, další vodoměry byly mezi žadateli k prohlédnutí). Třetí záležitost je mokroběžný vodoměr, který se dává do míst, které mohou být zatopeny (tedy většinou patní vodoměr domu). Suchoběžné mají oddělené měřidlo od vody a cena je nižší. Životnost radiového modulu je 5 nebo 10 let, je to dané životností baterie. Výměna zařízení je záležitostí jedné návštěvy technika, protože je to prakticky výhodnější, než provádět ověřování měřidla (pokud ověřujete měřidlo, musí se vymontovat, namontovat náhradní a po cca měsíci se opět vymontuje náhradní a umístí původně nově ověřené).

 •    Je v ceně grantu úprava potrubí, když nemáme vodoměry?

Není. Grant hradí výměnu a osazení vodoměru, nikoli stavební připravenost. Stavební práce si můžete domluvit s výhercem nebo individuálně, v každém případě to znamená přerušení dodávky vody, neboť musíte vypustit celou stoupačku. Asi je to lepší koordinovaně pro komfort obyvatel domu. 

 •  Dotaz pana radního, jaké vodoměry vlastně kolovaly mezi lidmi.

Technici popisují konkrétní typy vodoměrů a informuje, že největší objem vodoměrů v bytových jednotkách jsou suchoběžné, které se liší jednoduchou věcí a to, že mokroběžný má vidět vodu ve vodoměru viz dotaz č. 14.

 •  Až budete vyhodnocovat tu soutěž, tak prosím o zohlednění velikosti vodoměru, protože čím bude menší, tím bude menší riziko nějakých přípravných technických prací.

Většina SVJ má již vodoměry a stavební připravenost neřeší, se zbylými SVJ budeme řešit individuálně.

 •  Když si požádáme o 100 vodoměrů a někdo z vlastníků to neumožní vyměnit a ve výsledku jich bude 95, tak MČ bude proplácet 95 nebo to bude považovat za zmařenou akci?

Pokud se toto někde stane, bude třeba vlastníkům, kteří vodoměr neumožní instalovat, vysvětlit příklad z praxe, který se stal. Nacházíme se ve staré zástavbě, kde jsou byty rekonstruované i nerekonstruované. Naše jednotky procházely v loňském roce rekonstrukcí a před akcí byly více než rok prázdné. Vyúčtování za předchozí období bylo za 10 kubíků vody a najednou jsme měli spotřebu ve stále prázdném bytě 1200 kubíků. Rozdíl mezi lednovým stavem a zářijovým stavem před rekonstrukcí byl již 1200 a přitom byla prokazatelně voda vypnutá, nikde nejsou vlhké zdi, zkrátka nikdo neví, kam se voda poděla. Patní vodoměr toto navýšení má, tedy spotřeba nastala. Cena za tuto spotřebu je více než 100.000Kč a ve Vámi uvedeném případě by to bylo rozpočítáno mezi 5% zmiňovaných bytů. Pan radní doplnil, že měření musí být v celém domě stejný (to říkal někdo z odborníků s odkazem na zákon o rozúčtování tepla a já si myslím, že se to na vodoměry nevztahuje. Jako politik vám nemůžu radit, co bych udělal jako občan, v každém případě dostanete tolik vodoměrů, kolik jich osadíte.

 •  To by se také měnil hlavní vodoměr?

Jak již bylo řečeno, z grantu ne.

 •  Jaké zkušebny ověřují vodoměry?

Jsou to tzv. autorizované metrologické zkušebny s označením K (potom nějaké „záčíslí“), všechny jsou na webu https://www.cmi.cz/overovani.

 •  Zaujala mne otázka rozpočítávání spotřeby vody ze společných prostor a mám dotaz, zda by šlo dát požadavek, zda by vodoměry měly možnost odečítat i jednou denně? Domnívám se, že pak odpadne zbytečné dohadování, čí je to voda.

Pan Sýkora uvedl, že s touto variantou nebylo kalkulováno, neboť EU plánuje výhledově odečítat jednou měsíčně. Nicméně pokud to tak budete chtít mít, je to na vás. V rámci výběrového řízení toto neřešíme.

 •  Bude součástí výběrového řízení samotný vodoměr nebo i systém odečtu? Respektive systém přenosu dat. Bylo tady řečeno, že MČ musí znát dopředu počet vodoměrů, abyste mohli dát dohromady VŘ, ale protože jsou vodoměry různých velikostí, tříd přesností apod., může se tedy stát, že jakmile oznámíte vítěze, odpadnou někteří zájemci, protože jim daný typ nebude vyhovovat.

Ano, to se stát může. Snahou je vyjít vstříc většině a zbytek budeme řešit individuálně. Z grantu nebude hrazen systém přenosu dat, ani příslušné odečítací zařízení, neboť je to individuální věc jednotlivých SVJ. Každá firma, která se standardně pohybuje na trhu, nabízí odečty bez nákladů automaticky. V případě, že odečty na denní bázi budete chtít, tak je to záležitost každého SVJ (nákup sběrnice, případně vysílačů). Na základě tohoto dotazu a obsáhlé diskuze, bylo domluveno, že po vyhodnocení výběrového řízení bude všem SVJ oznámeno, jaký typ vodoměru bude osazován a jaké jsou možnosti odečtu v mezičase mezi vyhodnocením výběrového řízení a podpisem smlouvy s dodavatelem.

Na závěr promluvila paní Broňa Sitár Baboráková, předsedkyně Výboru proti vylidňování centra a prezentovala ukázky obsahové makety připravovaných webových stránek „chcisevkliduvyspat.cz“, které sledují zejména problematiku krátkodobých pronájmů. A další témata spojená s problematikou vylidňování centra Prahy. Paní Sitár Baboráková požádala o součinnost a zaznamenávání problémů ideálně fotodokumentací a videem. Web by měl být v provozu cca za 1-2 měsíce.

Poznámka:

Pan Sýkora se na základě zajímavého posledního dotazu setkal se zástupcem Českých Radiokomunikací, aby zjistil možnosti odesílání dat z jednotlivých vodoměrů a náklady. Jedná se o tzv.  „internet věcí“, který ČRA a další subjekty rozpracovávají a je to trend do budoucna. V současné době mají radiokomunikace již více než 20.000 instalací patních vodoměrů v jejich síti LaRaWan (to je otevřený systém, kam může přijít jakýkoli poskytovatel hardwaru, ať už vodoměry, plyn, elektřina, měření vlhkosti, teploty v mrazácích, atd.). Nákladová část záleží vždy na potřebě jednotlivého SVJ, zda si k vodoměru pořídí samostatný vysílač nebo integrované rádio na simkartu, protože přenos těchto dat bude vždy zpoplatněn. Doposud jsou to spíše piloty, než standardní nabízené produkty.

Zapsali: Broňa Sitár Baboráková, Karel Sýkora

Máte na nás dotaz?

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *