7. 7. 2020 / 

Praha 1

Čelakovského sady – park, který si zaslouží pozornost

Městská část Praha 1 výrazně přispěla k současnému kultivovanému vzhledu Čelakovského sadů. Okolí Národního muzea si jistě zaslouží, aby se zde Pražané a návštěvníci metropole cítili příjemně a bezpečně. Proto zde během rekonstrukce muzea proběhla rozsáhlá revitalizace, která vrátila tomuto místu čistotu a důstojný vzhled. Tím však iniciativa Prahy 1 neskončila.

Dopravní podnik hl. m. Prahy se stará o tři větrací šachty pražského metra na našem území. Městská část Praha 1 se rozhodla z vlastní iniciativy tuto starost převzít, aby se podařilo udržet jejich čistotu a aby mohly sloužit i k dalšímu důležitému využití v rámci bezpečnosti. Právě v Čelakovského sadech bylo zahájeno čištění první větrací šachty od graffiti a nánosů smogu.

„Větrací šachty z pražského metra jsou ve vlastnictví Dopravního podniku hlavního města Prahy, a proto Praha 1 vstoupila do jednání o možné správě, aby byl tento majetek řádně udržovaný a aby odpovídal stavu Pražské památkové rezervace a především nové podobě Čelakovského sadů,“ uvedl radní Prahy 1 Richard Bureš, do jehož kompetence patří doprava, životní prostředí a úklid, informatika a smart cities.

Zároveň Praha 1 zahájila také dialog o umístění městského kamerového systému na konstrukci očištěného větracího tubusu metra v Čelakovského sadech. Ten má velmi dobrou a taktickou pozici ve vrchní části parku, s připojením elektřiny a optického vedení, kdy lze při ideálním umístění kamerového systému pokrýt dvě třetiny celého parku, a to bez jakékoliv redukce zeleně na tomto místě.

První etapa tedy započala očištěním a opravou tubusu, aby již nehyzdil krásně revitalizovaný park a nebyl tak jeho pomyslným zkaženým zubem. Jde o čistění párou a následně speciální likvidaci graffiti tak, aby nebyla poškozena zeleň a životní prostředí. V druhé etapě proběhnou práce na umístění stanoviště městského kamerového systému, které by mělo začít fungovat již na konci prázdnin. Důvodem je nárůst závažné trestné činnosti právě v tomto místě. Proto se MČ Praha 1 rozhodla v součinnosti s Policií ČR tuto situaci řešit, aby park nadále zůstal především oblíbenou odpočinkovou zónou v sousedství impozantní historické budovy Národního muzea.

Máte na nás dotaz?

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *