10. 2. 2021 / 

Jak to mají jinde

Berlín

V Německu se vydali cestou přísné regulace, a to přijetím zákona, jenž umožňuje obcím a větším městským částem vydávat předpisy stanovující podmínky zákazu „zneužívání“ obytného prostoru. Zákon stanovuje, že obce a městské části mohou přijmout odpovídající opatření, pokud hrozící nedostatek bydlení nelze v dohledné budoucnosti odvrátit jinými opatřeními. Berlín poté přijal nařízení, které úplně zakazovalo krátkodobý pronájem celého bytu, při nesplnění následovaly vysoké pokuty až € 100 000. Tímto se snížil počet pronajímaných bytů o celých 40 %. V roce 2019 došlo k částečnému rozvolnění, kdy novela nařízení stanovila, že jestliže někdo vlastní dva a více bytů, tak je může tímto způsobem pronajímat maximálně po dobu 90 dnů v roce. Vlastník je povinen opatřit si souhlas všech sousedů v daném domě. Změna umožnila faktický výkon a novela navýšila pokuty za porušení stanovených pravidel až do výše € 500 000.

Máte na nás dotaz?

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *