man_avatar

12. 2. 2021 / 

Členové výboru

Jan Wolf

je zastupitelem hl. m. Prahy, předsedou Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP a členem Komise Rady hl. m. Prahy pro poskytování krátkodobých ubytovacích služeb. Problematikou vylidňování centrálních pražských částí a s ním spojenými problémy v oblasti komunitního života se dlouhodobě zabývá. Ve funkci radního hl. m. Prahy v období 2014–2018 inicioval jednání o problematice sdíleného ubytování na vládní úrovni. Jeho dlouhodobé zkušenosti v oblasti cestovního ruchu a jeho dopadu na komunitní život, zejména pak MČ Praha 1, jsou významným přínosem. Jan Wolf je rovněž rodilým Pražákem.