man_avatar

14. 2. 2021 / 

Členové výboru

Mgr. Pavel Nazarský

Je zastupitelem MČ Praha 1 a člen komise pro participaci a veřejný prostor. Problematice krátkodobého ubytování v bytech se před vznikem výboru věnoval více než rok a výbor navazuje na jeho práci. Problém nevidí v tom, že by chyběly právní normy, ale v jejich výkladu a vymahatelnosti. Fenomén krátkodobého ubytování je pro něj pocit základního narušení sousedského bydlení a ztráta bezpečí.