14. 2. 2021 / 

FAQ

Můžeme mít v kabině výtahu kameru?

Pořizováním kamerového záznamu je v zásadě zasahováno do soukromí osob pohybujících se v monitorovaném prostoru. Oblast ochrany soukromí každého jednotlivce se neváže pouze na vnitřní prostory jeho bytu, ale i na prostory, kterými daný jedinec musí nezbytně procházet, aby mohl vstoupit do vlastního obydlí nebo ho opustit. Sledování prostor, jako jsou (mimo jiné) výtahy, do soukromí většinou zasahuje v přiměřené míře a z hlediska zásad účelného a přiměřeného zpracování údajů nevyvolává zásadní problémy. Pro umístění kamery do kabiny výtahu tedy stačí, rozhodne-li o tom shromáždění svým usnesením. Nestanoví-li stanovy pro přijetí usnesení jinak, stačí pro přijetí takového usnesení prostá většina přítomných členů. Je třeba dát nicméně pozor na přesné umístění kamery v kabině, aby nebyl monitorován prostor, ve kterém by pořizování záznamu bylo podmíněno souhlasem dotčeného obyvatele domu (např. vchod do bytu), případně je nutné si vyžádat souhlas dotčené osoby. Rovněž bychom doporučili omezit dobu uchovávání záznamu (7, max. 14 dnů). Dále je nutné obyvatele domu o provozu kamerového systému ve výtahu informovat, a to zejména umístěním informačních tabulek u vstupů do kabiny výtahu.

Máte na nás dotaz?

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *