woman_avatar

Sekretariát výboru

Gabriela Bejrová

Je asistentkou a tajemnicí výboru proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života. Kancelář má v 6. patře, dveře číslo 602. Má bohaté zkušenosti na administrativních pozicích ve velkých společnostech jako je např. KPMG nebo Seznam.cz.

woman_avatar

Předsedkyně výboru

Bronislava Sitár Baboráková, DiS.

Je předsedkyní Výboru proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života a zastupitelkou MČ Praha 1.

Je také členkou Komise Rady hl. m. Prahy pro poskytování krátkodobých ubytovacích služeb, Pracovní skupiny MMR k regulaci sdíleného ubytování, Komise pro výchovu a vzdělávání MČ Praha 1, Komise pro participaci a veřejný prostor MČ Praha 1, Výběrové dotační komise na rozvoj Občanských spolků a spolkové činnosti pro rok 2021, Výběrové komise pro rozdělování finančních prostředků dotačního programu školství pro rok 2021.

S problematikou krátkodobého ubytování žije na vlastní kůži již několik let a je jejím cílem nastavit pravidla tak, aby se v Praze 1 dalo v klidu bydlet. Je vystudovaný propagační výtvarník s 20letou praxí v oblasti grafického designu, audiovizuální komunikace, polygrafie a zejména strategického marketingu.

Členové výboru

man_avatar

Místopředseda

Ing. Michal Caban

Je zastupitelem MČ Praha1 a také radním pro kultivaci a oživení památkové péče. Na Praze 1 žije déle než pětatřicet le domě, kde SVJ bylo založeno pře sedmnácti lety. Je režisérem a předním představitelem české kulturní scény.

man_avatar

Členové výboru

Mgr. Jan Eisenreich

Je právník, jehož specializací je právo autorské, finanční, fúze a akvizice a inovativní obory práva. Je také vedoucím právníkem portálu www.svjpravnik.cz, který se specializuje na poskytování právního poradenství pro SVJ a BD. Za svou praxi se setkal už s mnoha dotazy ze strany SVJ, je připraven odpovědět i na spoustu dalších.

woman_avatar

Mgr. Eva Holá, PhD

je právnička, která se jako členka Komise pro obchod a služby a Kontrolního výboru v minulosti zaměřila na témata hluku, prodeje alkoholu, předzahrádek a vůbec veřejného prostoru. Má za to, že bojovat s overturismem a vylidňováním centra je nutné za pomoci série dobře propracovaných opatření, na kterých budou spolupracovat politici i úředníci jak z Prahy 1, tak hlavního města.

man_avatar

Mgr. Filip Kračman

Je zastupitelem MČ Praha 1 a také předsedou komise pro územní rozvoj. Je právník s více než desetiletou praxí v oboru práva k nemovitostem a s praktickými zkušenostmi z vedení SVJ domu, ve kterém sám bydlí.

man_avatar

Ing. Petr Městecký

je předsedou výboru spolku Snesitelné bydlení v centru Prahy, z.s. Zabývá se problematikou krátkodobého ubytování v prostorách k tomu neurčených, je zastáncem cesty vymáhání současných zákonů.

man_avatar

Mgr. Pavel Nazarský

Je zastupitelem MČ Praha 1 a člen komise pro participaci a veřejný prostor. Problematice krátkodobého ubytování v bytech se před vznikem výboru věnoval více než rok a výbor navazuje na jeho práci. Problém nevidí v tom, že by chyběly právní normy, ale v jejich výkladu a vymahatelnosti. Fenomén krátkodobého ubytování je pro něj pocit základního narušení sousedského bydlení a ztráta bezpečí.

man_avatar

Mgr. Petr Scholz

Je zastupitelem MČ Praha 1 a předsedou sociální komise. Je absolventem právnické fakulty a v současné době podniká v gastronomii.

man_avatar

Jan Wolf

je zastupitelem hl. m. Prahy, předsedou Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP a členem Komise Rady hl. m. Prahy pro poskytování krátkodobých ubytovacích služeb. Problematikou vylidňování centrálních pražských částí a s ním spojenými problémy v oblasti komunitního života se dlouhodobě zabývá. Ve funkci radního hl. m. Prahy v období 2014–2018 inicioval jednání o problematice sdíleného ubytování na vládní úrovni. Jeho dlouhodobé zkušenosti v oblasti cestovního ruchu a jeho dopadu na komunitní život, zejména pak MČ Praha 1, jsou významným přínosem. Jan Wolf je rovněž rodilým Pražákem.