lex covid

18. 1. 2021 / 

Legislativa

Novelizace zákona LEX Covid přináší některé důležité změny pro SVJ a bytová družstva

Zákon č. 191/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů, nazývaný LEX Covid, vstoupil v účinnost 24. 4. 2020. Důvodem pro jeho přijetí byla nutnost pomoci řešit řadu situací, souvisejících s mimořádnými opatřeními proti koronaviru. Díky němu mohla SVJ a bytová družstva pokračovat ve své činnosti i v těchto ztížených podmínkách. Novelizace LEX Covid, která je platná od 1. 1. 2021 přináší změny, na ...

Číst více
online volba výboru SVJ

8. 12. 2020 / 

Legislativa

Volba výboru SVJ v nouzovém stavu

Ve čtvrtek 3. prosince se z rozhodnutí vlády změnil stupeň rizika v protiepidemickém systému na mírnější třetí stupeň. Stále to však znamená, že platí omezení pro hromadné akce ve vnitřních prostorách, a to na maximálně 10 osob. Pro většinu společenství vlastníků je tedy i nadále nemožné svolat shromáždění a činit rozhodnutí ohledně fungování SVJ. Jaké má SVJ možnosti, pokud za účinnosti nouzových ...

Číst více

3. 12. 2020 / 

Legislativa

Publikace – Jak se bránit negativním dopadům ubytování sjednaného přes digitální platformy

Množství užitečných informací o problematice krátkodobého ubytování s odkazem na aktuální legislativu, ale také s návodem, jak řešit či předcházet negativním dopadům této činnosti naleznete v této příručce. Cílem této příručky určené zejména vlastníkům či nájemcům bytů či společenstvím vlastníků jednotek z lokalit zasažených tímto trendem, ale i těm, kteří provozují či v budoucnu budou uvažovat o provozování krátkodobého ubytování, je shrnout povinnosti, ...

Číst více

15. 6. 2020 / 

Legislativa

Nová oznamovací povinnost vlastníka osobě odpovědné za správu domu

Došlo k novelizaci občanského zákoníku: nově je vlastník bytové jednotky mj. povinen předem oznámit osobě odpovědné za správu domu podnikání nebo jinou činnost v bytě, která může vést k narušení obvyklého klidu a pořádku v domě na dobu nikoli přechodnou. Takovou činností je i krátkodobé ubytování v bytech. VÍCE INFORMACÍ ZDE

Číst více

24. 4. 2020 / 

Legislativa

Novela umožňující obecnímu živnostenskému úřadu od platforem požadovat informace o ubytovateli

04/2020 Nabyl účinnosti zákon č. 189/2020 Sb., kterým se mění zákon z roku 2019. Uvedená novela umožňuje obecnímu živnostenskému úřadu od platforem požadovat informace o ubytovateli. Ubytovatel má povinnost tato data poskytnout. V praxi jde o to, že živnostenský úřad napíše žádost do ciziny, např. AirBnb do Irska, a čeká, co se bude dít. Zkušenosti jiných zemí jsou takové, že ...

Číst více

23. 1. 2020 / 

Legislativa

Výzva evropských měst k jednání v oblasti krátkodobých ubytovacích služeb pro turisty

Evropská města se snaží zvládnout neustálý nárůst krátkodobých pronájmů bytů, které jsou nabízeny prostřednictvím internetových platforem. V roce 2019 se zformovala iniciativa evropských měst. Vznikla proto, aby vytvářela tlak na úpravu evropských předpisů k činnosti digitálních ubytovacích platforem. Praha se k této iniciativě připojila odhlasováním Zastupitelstva hl. m. Prahy 23. 1. 2020. Výzvu si můžete stáhnout ve formě PDF zde. ZDROJ: www.praha.eu

Číst více