Místa pro sousedská setkávání

Přinášíme vám základní přehled míst, spolků či kulturních zařízení, kde v naší městské části můžete své sousedy poznávat, ať už spadáte do jakékoliv věkové kategorie. – Více tipů a aktuální informace o provozní době či případných uzavírkách naleznete na internetových stránkách MČ Praha 1.

dětské hřiště Slovanský ostrov

Slovanský ostrov (Žofín)

Máte-li rádi Vltavu a vláčky, navštivte Slovanský ostrov. Hřiště je sice menší, ale netradiční. Kromě klasických prvků, jako jsou houpačky, šplhací síť, skluzavky apod., na něm uvidíte různobarevné skulptury např. ve formě bran, které fungují jako vtipné prolézačky. Dále zde stojí dřevěný domek a vysoká socha ptáka. I když zde roste několik stromů, většina převážně písčité plochy je bez stínu. Žofín ale není pouze dětské hřiště.

Dominantu představuje pochopitelně palác Žofín, kde se pořádají plesy a koncerty. Projít si také můžete menší park tvořený hlavně kaštany. Velkou atrakcí na Žofíně je dětská železnice. Děti se mohou usadit do dřevěných otevřených vagonků tažených kovovou lokomotivou a vydat se na cestu. Železnice bývá v provozu od dubna do října mezi 10.–12. a 14.–18. hodinou.

Doporučujeme: Na Žofíně můžete využít půjčovny lodí a šlapadel.

dětské hřiště Vrchlického sady

Vrchlického sady (Hlavní nádraží)

Před Hlavním nádražím vyrostlo moderní, rozsáhlé hřiště, vhodné pro všechny věkové kategorie dětí. Nalézá se na okraji parku (Vrchlického sady), od něhož je odděleno vysokým plotem, což dětem poskytuje dostatek klidu.

Unikátní je vstup, který zajištuje brána otevíraná automaticky prostřednictvím tlačítek. Na hřišti najdeme pódium, kde se pořádají programy pro děti a menší stupňovité hlediště. Výčet herních prvků je bohatý, celkem jich můžeme napočítat kolem dvaceti. Jde např. o lanovou pyramidu a síť, visutý most, dům labyrint, loď atd. Vyhledávanou atrakci představuje lanovka, dlouhá kolem 15 m. Jsou zde i dvě pumpy, WC, hodiny a budka správce. Povrch hřiště tvoří písek, kačírek a pryžové desky. V areálu roste i několik vzrostlých stromů. Některé atrakce jsou chráněny před přímým sluncem prostřednictvím zatahovacích plachet na vodicích lištách. O to se stará správce.

Sociální zařízení: Voda-hydrant nebo umyvadlo WC na hřišti nebo v bezprostřední blízkosti

Správce na hřišti

Částečný stín

Provozní doba: 1. dubna – 31. října: 8.00–19.00, 1. listopadu – 31. března: 8.00–17.00.

Občerstvení: Na Hlavním nádraží se nachází restaurace, řetězce rychlého občerstvení, supermarket a stánky s pečivem či zmrzlinou.

dětské hřiště Petřín – u hladové zdi

Petřín – veřejná hřiště

Vrch Petřín spolu s proslulou rozhlednou patří k dominantám hlavního města. V zeleni na jeho úbočí leží pět dětských hřišť. Hezké je to u Hladové zdi kousek od rozhledny. Děti mohou zkusit dvě lanové pyramidy, trampolínu, houpací síť nebo kladinu. Hřiště pokrývá kačírek a leží mimo stín.

Největší hřiště se rozkládá na Újezdě, u dolní stanice lanové dráhy. Na přelomu let 2011 a 2012 prošlo kompletní rekonstrukcí. Najdete na něm kolem patnácti atrakcí, které jsou určené spíše pro mladší děti. Dominují houpadla, točidla a multifunkční sestavy (jedna z nich zpodobňuje lokomotivu). Na povrchu hřiště leží písek. V areálu, jenž je oplocen nízkým kovovým plotem, roste několik vzrostlých stromů, pod kterými lze posedět na velkých dřevěných lavicích. Jistě oceníte také dřevěné stoly, které na většině hřišť chybí. V areálu se nalézá ještě objekt správce s toaletami a pumpa.

Tři zbývající hřiště tolik atraktivní nejsou. Na hřišti ve Strahovské zahradě najdeme pouze několik starších prvků na udusané hlíně. Ve Strahovské zahradě ale vyvěrá pramen sira Nicholase Wintona (zachránil stovky českých dětí před smrtí v nacistických vyhlazovacích táborech). Byl zde také založen Sad zachránců dětí.

Zajímavější, byť malinké, hřiště se nalézá pod Petřínskými terasami. Nabízí zvláštní atrakci – dvě prohnuté ocelové kolejnice s připevněnými skaty. Je odsud krásný výhled na Prahu. Na Petříně je velmi členitý terén, a proto ztížená orientace.

K cestě na hřiště můžete využít lanovku (jízdné jako v MHD). Počítejte ale s tím, že o víkendech a svátcích je u spodní stanice nutné vystát dlouhou frontu.

Doporučujeme.

Petřín, to je především rozhledna a zrcadlové bludiště, které by si děti neměly nechat ujít. Informace na: www.petrinska-rozhledna.cz/ a www.petrinska-rozhledna.cz/zrcadlove-bludiste/

Sociální zařízení: voda a WC pouze hřiště u dolní stanice lanovky.

dětské hřiště Na Františku

Veřejné hřiště Na Františku

Multifunkční sportovní areál nabízí všestranné sportovní vyžití všech věkových kategorií. Na ploše s umělou trávou o rozměrech 40×20 m je možné hrát fotbal či házenou. V zimě se mění na umělou ledovou plochu. Je zde víceúčelové hřiště s umělým povrchem, které je určeno pro tenis, volejbal, basketbal a nohejbal. V areálu je vybavení pro stolní tenis, minigolf, dětské hřiště (houpačky, prolézačky), lanová pyramida, horolezecká stěna a atletická rovinka.

Sociální zařízení: Sportovní areál je vybaven komfortními šatnami se sprchami a WC. Je zde možnost občerstvení a možnost zapůjčení sportovního náčiní.

dětské hřiště Masná

Veřejné hřiště Masná

Na víceúčelových hřištích s umělým povrchem lze hrát malou kopanou tenis, nohejbal, volejbal a streetball. Lze využít šatnu. Dále je zde dětské hřiště a oddechová zóna. Možnost zapůjčení sportovního náčiní. Hřiště je po rekonstrukci. V pracovních dnech je areál v době do 16 hodin přednostně využíván dětmi ze ZŠ a MŠ. V době pro veřejnost a sportovní organizace (do 22 hodin) lze sjednat rezervační hodiny na jednotlivá sportoviště.

Veřejné hřiště v ulici Lannova

Komplex hřiště a parku v oploceném areálu, který je rozdělen na čtyři části. Na prvním jsou herní prvky určené dětem od 2 do 6 let. Vybavené je nerezovou skluzavkou, šplhací stěnou a pískovišti. Jsou tam pružinové kolíbky a závěsné houpačky. Na druhém hřišti jsou herní prvky určené pro děti od 6 do 12 let. Je vybavené lanovou pyramidou a multifunkční sestavou. Třetí hřiště je určené pro míčové hry s možností zapůjčení sportovních potřeb. Všechna hřiště mají umělý povrch a jejich využití je zcela zdarma. Ve čtvrté části se nachází poměrně rozsáhlá parková plocha, která je ideálním místem pro odpočinek a relaxaci. Parková plocha je občas využívána pro kulturní (koncerty) a sportovní akce, které jsou rovněž bezplatné.